Paylaş

Asenkron Motorun yapısı ve nelerden meydana geldiğini kısaca sıralarsak;

 1. Kapak
 2. Rotor Mili
 3. Rulman Keçesi
 4. Rotor
 5. Rulman
 6. Rulman Bileziği
 7. Motor Gövdesi
 8. Stator ve Stator Sargıları
 9. Enerji Bağlantı Klemens Kutusu
 10. Kapak
 11. Gövde Soğutma Fan
 12. Fan Muhafazası – Fan Kapağı 

Asenkron Motorun Temel Yapısı;

1. Stator:
Alternatif gerilimle çalışan motorlarda döner manyetik alan oluşturmak için sargıların bulunduğu kısımdır. Stator, 0,35–0,8 mm‟lik silisyum katkılı birer tarafları yalıtılmış ve iç yüzeyine oluklar açılmış sacların pres edilerek paketlenmesiyle elde edilir.

2. Rotor:
Alternatif gerilimle çalışan motorlarda statorun meydana getirdiği döner manyetik alanın içinde dönen ve mekanik enerjinin alındığı kısımdır. İki şekilde üretilirler.

a- Sincap Kafesine Benzeyen Kısa Devre Çubuklu Rotor Rotorun dış yüzeyine açılmış oluklara alüminyum veya bakır çubuklar yerleştirilerek çubukların her iki tarafı kısa devre edilir. Ayrıca soğutucu görevi için her iki tarafa kanatçıklar konmuştur.
b- Sargılı (Bilezikli) Rotor: Rotor dış yüzeyine açılan oluklara 1200 faz farklı üç fazlı alternatif akım sargısı yerleştirilen rotorlardır. Sargı uçları, yıldız ve üçgen bağlandıktan sonra üç uç rotor mili üzerinde bulunan milden yalıtılmış üç adet pirinç bronzdan yapılmış bileziklere bağlanır. Sargılara akım, bu bileziklere basan fırçalar ile sağlanır.

3. Gövde ve Kapaklar:
Dış etkilere karşı alüminyum, demir ya da demir alaşımından üretilir. Rotorun stator içinde merkezi olarak yataklanması görevini kapaklar yapar.

4. Yatak ve Rulmanlar:
Rotorun kolayca dönmesini sağlayan mekanik yapılı parçalardır. Küçük güçlü motorlarda pirinç vb. madenler kullanılarak yapılmış bilezik biçimli, yağlanmış yataklar (burç) kullanılır. Büyük güçlü motor yataklarında ise rulman kullanılır.

5. Soğutma Pervanesi:
0–20 kW güce sahip motorlarda hava ile soğutulur. Motorun dönen miline bağlanan plastik ya da metal pervane gövdenin sıcaklığını kolayca atmasını ve soğumayı sağlar.