Ana Sayfa Endüstriyel 3 Fazlı Asenkron Motorların Çalışma Prensibi

3 Fazlı Asenkron Motorların Çalışma Prensibi

426
0
Paylaş

3 Fazlı Asenkron Motorların Çalışma Prensibi;

Bir iletkende gerilim indüklenebilmesi için;

•Bir manyetik alan olmalıdır. (Sabit mıknatıs yada
elektromıknatıs ile elde edilir.)

•İletken manyetik alan içerisinde olmalıdır.

•Üçüncü madde kanunun olmazsa olmazıdır. Buna göre
üç durumda gerilim indüklenebilir.

•Manyetik alan sabit, iletken hareketli olmalı (Doğru
akım generatörleri)

•Manyetik alan değişken iletken sabit olmalı
(Transformatörler ve Senkron Generatörler)

•Hız farkı olmak şartıyla hem manyetik alan hem de
iletken hareketli olabilir. (Asenkron Makineler)

Not: İndüksiyon kanunu 1831 yılında birbirinden habersiz olarak Michael Faraday ve Joseph Henry tarafından bulunmuştur. Bulgularını ilk yayınlayan Faraday olduğundan Faraday Kanunu olarak adlandırılır. Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Döner Manyetik
Alanın Meydana Gelişi Stator sargılarına üç fazlı alternatif gerilim
uygulandığında uygulanan gerilimin frekansı ile orantı olarak dönen bir manyetik alan meydana gelir.

Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Döner Manyetik Alanın Meydana Gelişi
Stator sargılarına üç fazlı alternatif gerilim uygulandığında uygulanan gerilimin frekansı ile orantı olarak dönen bir manyetik alan meydana gelir.

Üç fazlı alternatif gerilim sinyal şekilleri
Üç fazlı generatör ve üç fazlı yük arasında iletim hattı

Üç fazlı döner alanın oluşumu

Asenkron motorda döner alan ile rotor devri

Üç Fazlı Asenkron Motorların Çalışma Prensibi
Asenkron motorların stator sargılarına üç fazlı alternatif bir gerilim uygulandığında stator sargılarında döner bir manyetik alan meydana gelir. Bu manyetik alan manyetik alan içerisinde duran kısa devre çubuklarını keserek rotor üzerinde bir gerilim indükler. İndüklenen bu gerilimin oluşturduğu kısa devre akımları rotor üzerinde rotor manyetik alanını oluşturur. Rotor manyetik alanı ile stator manyetik alanının birbirini etkilemesi sonucunda bir döndürme momenti oluşur. Oluşan bu moment ile rotor, döner alan yönünde dönmeye başlar. Rotor, senkron devirle dönerse stator alanı rotor kısa devre çubukları ile aynı doğrultuda olacağından çubuklar alan tarafından kesilmeyecek ve rotor çubuklarında bir gerilim indüklenmeyecektir. Dolayısıyla herhangi bir döndürme momenti meydana gelmeyeceğinden rotor dönmeyecektir. Rotor döner alanı, her zaman stator döner alanının gerisinde hareket eder ve döner alan devrinden az olur. Stator döner alan devrine Senkron Devir (ns), rotor devrine Asenkron Devir (nr) denir. İki devir arasındaki devir farkı ise kayma (s) olarak adlandırılır. Statorun toplam kutup sayısı 2P, çift kutup sayısı P ve uygulanan gerilimin frekansı f ise bir asenkron motorun senkron devir sayısı ns;

Açısal hızı 

Kayma hızı  

Asenkron motorlarda kayma ifadesi yüzde olarak;

Rotor frekansı

Bu formüle göre rotor hızının kayma cinsinden ifadesi;

şeklinde yazılabilir.