Paylaş

Asenkron Motorun Tanımı: Statordaki sargılarına uygulanan alternatif akım ile oluşan döner manyetik alan sonucu rotoru dönen elektrik motorlarıdır. Rotorun dönüş devir sayısı döner manyetik alan devir sayısından az olduğu için asenkron (senkron olmayan) motorlar denilir.

Çalışma Prensibi: İdükleme prensibine göre çalışırlar. Statorda oluşan manyetik alan rotorda elektrik akımı indüklenmesini (oluşmasını) sağlar. Bunun sonucunda statorda oluşan döner manyetik alan rotorda oluşan manyetik alan ile itme-çekme yaparak rotorun dönmesini sağlar.

Asenkron motorlar ucuz olmaları, az bakım gerektirmeleri ve çalışma sırasında ark
(şerare) oluşturmamaları nedeniyle doğru akım motorlarına göre daha çok tercih edilir.
Ayrıca devir sayılarının yük ile çok az değişmesi nedeniyle sabit devirli motorlar olarak
kabul edilir.Verimleri ise oldukça yüksektir. Üç fazın bulunmadığı yerlerde ise bir fazlı
asenkron motorlar kullanılır.
Bu motorlara asenkron motor denmesinin sebebi, stator sargılarında oluşan manyetik
alanın dönüş hızı ile rotor devir sayısının aynı olmamasıdır. Rotor hızı stator manyetik alanın
hızından daima daha azdır. Onun için bu motorlara, uyumlu olmayan anlamına gelen
asenkron motor denir.

1 Fazlı Asenkron Motorlar

3 Fazlı Asenkron Motor Yapısı