Ana Sayfa Makale Zamlı Elektrik Tarifeleri 2018

Zamlı Elektrik Tarifeleri 2018

78
0
Paylaş

Tek ve Üç Zamanlı Mesken Elektrik Tarifeleri 2018

EPDK kontrolündeki mesken tarifeleri tek zamanlı ve üç zamanlı olarak ikiye ayrılır. Tüm mesken aboneleri olağan olarak tek zamanlı tarifeden elektrik alır. Üç zamanlı tarifenin, tek zamanlıdan temel farkı, gün içinde elektrik talebinin yoğunluğuna göre, üç farklı birim enerji fiyatı uygulanmasıdır. Birim enerji bedelinin, gündüz, puant ve gece adındaki zaman dilimlerine göre artıp azalması dışında, kalan bileşenler tek zamanlı tarifeyle tamamen aynıdır. Üç zamanlı tarifede bu zaman dlimlerindeki tüketimler ayrı hesaplanarak toplanır ve faturayı oluşturur. Genellikle gece tüketimi çok yoğun olan tüketiciler (gece uretim yapan iş yerleri örneğin) bu tarifeyi tercih eder. Ev tüketicileri için ise genellikle tek zamanlı tarife daha uygundur.

Mesken Elektrik kWh fiyatı Ekim 2018 (bedel ve vergiler dahil):

Mesken Tarifesi Gündüz (06:00 – 17:00) Puant (17:00 – 22:00) Gece (22:00 – 06:00)
Tek Zamanlı 0,5972 TL
Üç Zamanlı 0,6050 TL 0,8886 TL 0,3783 TL

Ticarethane Elektrik Birim Fiyatı 2018

Şirketlerin elektrik tüketim niteliğine bağlı olarak küçük ölçekli işletmeler, esnaf ve KOBİ’ler ticarethane abone grubuna dahil olabilir. EPDK perakende satış tarifesinde ticarethane grubu için, iki sınıf belirlemiştir: bunlar tek ve üç zamanlıdır. Ticarethane tarife fiyat ve sınıfları mesken abone grubuna benzer.

Ticarethane TarifesiGündüz (06:00 – 17:00)Puant (17:00 – 22:00)Gece (22:00 – 06:00)
Tek Zamanlı0,7148 TL
Üç Zamanlı0,7207 TL1,0582 TL0,4522 TL

Birim Fiyat Bileşenleri

Konutlar için elektrik birim fiyatını üç ana bileşene ayırmak mümkündür:

 Birim Enerji Bedeli

Elektriğin santrallerde üretim maliyetine karşılık gelir. Vergiler dahil toplam fatura borcunda % 52 ile en fazla paya sahip olan bedeldir.

 Dağıtım Bedeli

Elektriğin üretildiği yerden kullanım yerine ulaştırılması sırasındaki aşamalara ait maliyetlerdir. Son fiyatlara göre fatura borcunun %29’unu bu bedel oluşturmaktadır. Her yeni dönemde fiyatlar gibi EPDK tarafından açıklanır ve tüketim ile çarpılarak faturaya eklenir. Eskiden, İletim Bedeli, Kayıp Kaçak Bedeli ve Perakende Satış Bedeli ve eski haliye Dağıtım Bedeli olarak ayrı ayrı alınan bedeller tek bir kalemde toplanarak veya kaldırılarak ortadan kalkmıştır. Bunun yerine teknik masraflar ile ilgili sadece Dağıtım Bedeli alınmaktadır.

  • İletim bedeli: Santralde üretilen elektriğin şehir dağıtım şebekesine ulaştırılması için yüksek gerilimli iletim şebekesinin kullanım ve bakım maliyetlerine karşılık alınıyordu. Şimdi bu masraflar Dağıtım Bedeli altında toplandı.
  • Dağıtım bedeli (eski): İletimden kullanım yerlerine dağıtılması için kullanılan şebekesin bakım ve işletim maliyetlerini içeriyordu.
  • Kayıp Kaçak Bedeli: Elektrik iletim ve dağıtımında ortaya çıkan teknik kayıp ve kaçak kullanım gibi maliyetleri dengelemek için alınmaktaydı. Önceden faturada birim enerji bedelinin içine dahil edilen bu bedel tüketicilerin itirazlarına yol açan tartışmalı bir uygulama olmuştur. Kaldırılan bu bedel artık tüketiciden alınmıyor.
  • PSH Bedeli: Elektrik tedarikçisinin satış hizmetleri maliyetini yansıtan bir bedeldi. Görevli tedarikçiler için EPDK kontrolünde belirleniyordu ancak günümüzde bu bedel kaldırılmış hiçbir tedarikçi şirket tarafından böyle bir bedel alınmamaktadır.

 Vergi ve Fonlar

Elektrik tüketiminden dört farklı vergi uygulanır. 2016 Ocak ayından önce Birim enerji ve kayıp kaçak bedellleri toplamı üzerinden yüzde alınarak hesaplanan vergi fonları, Ocak 2016’da değişen yönetmelik ile sadece aktif enerji bedeli üzerinden alınmaktadır. Günümüzde bu fon ve vergiler aktif enerji bedeli üzerinden sabit yüzdelik değerler olarak faturada yer almaktadır. Fatura yer alan Enerji Fonu (%1) , TRT Payı (%2) ve Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi (%5) vergilerin ilk üçünü oluşturur. Dördüncü ve son vergi ise tüm bedeller ve vergiler dahil edildikten sonra, elde edilen toplam tutardan yüzde 18 oranında alınan KDV’dir. Vergiler toplam faturanın %19’unu oluşturmaktadır.